FRÖHLICH PLASTICS GROUP
FRÖHLICH PLASTICS GROUP > Kompetence

Kompetence

Znakem našeho výhradního postavení na trhu je vedle vysokých technických kompetencí:

  • mezinárodní zastoupení (Německo, Česko, Čína)
  • globální myšlení a jednání (celosvětová síť)
  • orientace na řešení a inovace
  • vysoká rychlost při rozhodování a realizaci
  • vlastní nástrojárna (od prototypu až po technicky vyspělý sériový nástroj)
  • One Stop Shop (od vývoje až k sériové výrobě)
  • široké výrobní a montážní spektrum
  • řízení na principech štíhlé výroby (Lean Production Management)