FRÖHLICH PLASTICS GROUP
FRÖHLICH PLASTICS GROUP > O firmě > Politika společnosti

Politika společnosti

FRÖHLICH PLASTICS GROUP usiluje o to, aby byla:

 • předním a strategickým dodavatelem pro naše zákazníky a
 • společností, ve které zaměstnanci rádi pracují a
 • se kterou dodavatelé rádi obchodují.

Obchodní úspěch FRÖHLICH PLASTICS GROUP stojí na těchto základech:

 • jako výrobní skupina si uvědomujeme naší sociální a společenskou odpovědnost
  a bereme ji vážně,
 • respektujeme základní principy systému managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti a energie,
 • lpíme na maximální spokojenost zákazníků,
 • otevřeně komunikujeme s našimi zákazníky ohledně kvality a technických problémů,
 • podporujeme osobní rozvoj, kreativitu a růst našich zaměstnanců, čímž zajišťujeme jejich kompetentnost, kvalifikovanost a vysokou motivaci,
 • využíváme vyspělých technických řešení,
 • podporujeme neustálé zlepšování a
 • strategické partnerství v odběratelsko-dodavatelském řetězci.

FRÖHLICH PLASTICS GROUP uplatňuje tyto klíčové zásady:

 • zásady managementu FPG,
 • dodržování norem dle ISO TS 16 949, ISO 14 001,
 • dodržování normy dle ISO 50 001 (pouze německé závody),
 • prevence závad má přednost před zjišťováním závad (strategie nula chyb),
 • odstranění základních příčin závad,
 • minimalizace plýtvání a ztrát,
 • soustavné zdokonalování technologie, obchodních procesů a systémů na základě cyklu PLÁNUJ-PROVEĎ-ZKONTROLUJ-ZASÁHNI (PDCA),
 • proces stanovení cílů pro organizační jednotky a klíčové zaměstnance,
 • pravidelné hodnocení klíčových ukazatelů procesu,
 • audity a kontroly funkčnosti systémů řízení,
 • dodržování platných zákonných požadavků a předpisů pro ochranu životního prostředí a zdraví a zajištění bezpečnosti a
 • standardizace podle metodiky lean production a 5S.