FRÖHLICH PLASTICS GROUP
FRÖHLICH PLASTICS GROUP > O firmě > Společenská odpovědnost

Environmentální management

Společnost se vedle již běžícího systému řízení jakosti rozhodla zavést systém řízení environmentu

Hospodaření s energií

Všechny aktivity našeho podniku, které jsou spojené s vývojem, výrobou a prodejem našich produktů

Etický kodex

FPG zavedla ve spolupráci s německým Ústředním svazem průmyslu plastických hmot