FRÖHLICH PLASTICS GROUP
FRÖHLICH PLASTICS GROUP > O firmě > Společenská odpovědnost > Environmentální management

Environmentální management

Společnost se vedle již běžícího systému řízení jakosti rozhodla zavést systém řízení environmentu v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 14001.

Zavedením, systematickým prověřováním a neustálým zlepšováním environmentálního systému řízení, který zahrnuje veškeré naše výrobní a obchodní aktivity, hodláme neustále zvyšovat ochranu životního prostředí.

Jako výrobce konstrukčních dílů z plastu přispívá FPG důležitou měrou ke snižování hmotnosti vozidla, a tím ke snižování spotřeby pohonných hmot pro konečného zákazníka. Všechny námi vyrobené produkty jsou recyklovatelné.

Při výrobě plastových dílů procesem vstřikování klade FPG velký význam na dosažení vysoké efektivity v celém procesu tvorby hodnot. Díky průběžně se zlepšujícímu technickému vybavení můžeme neustále snižovat náklady na činnosti, které nevytvářejí hodnoty, a tak zajistit šetrné nakládání se všemi zdroji.

Dokumentovaný a podle ISO 14001 certifikovaný systém řízení ochrany životního prostředí nám pomáhá při realizaci této environmentální politiky a při dosahování našich cílů zaměřených na životní prostředí a umožňuje naší společnosti dodržet všechny platné právní závazky.

Přitom je pro nás důležité, aby se všichni pracovníci zabývali environmentálními aspekty svého jednání a aby se s touto politikou ochrany životního prostředí ztotožnili.

Od našich dodavatelů očekáváme obdobné nasazení v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného nakládání se zdroji, a to v rámci celého dodavatelského řetězce.

KFCP_Environmentální_politika

Certifikát ISO 14001_2004