FRÖHLICH PLASTICS GROUP
FRÖHLICH PLASTICS GROUP > O firmě > Společenská odpovědnost > Etický kodex

Etický kodex

FPG zavedla ve spolupráci s německým Ústředním svazem průmyslu plastických hmot – (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. – GKV) etický kodex, čímž se zavázala k dodržování etických cílů a zásad chování uvedených v tomto kodexu.

Kodex integruje etické a sociální zásady i základní principy stanovené zákonem.

Kodex

Certifikát (anglický)

Certifikát (německý)