FRÖHLICH PLASTICS GROUP
FRÖHLICH PLASTICS GROUP > O firmě > Společenská odpovědnost > Hospodaření s energií

Hospodaření s energií

Všechny aktivity našeho podniku, které jsou spojené s vývojem, výrobou a prodejem našich produktů, mají přímý nebo nepřímý vliv na spotřebu energií a zdrojů.

Přírodní zdroje jsou omezené a my s nimi chceme zacházet úsporně a šetrně.

Z tohoto důvodu se vedení podniku FPG / KUNSTSTOFF-FRÖHLICH GmbH rozhodlo zavést kontinuální proces snižování spotřeby energií a zdrojů.

Zavedený systém managementu hospodaření s energií je založený na požadavcích DIN EN ISO 50001. Management hospodaření s energií je součástí celkového podnikového managementu a zabývá se především organizační strukturou a kompetencemi ve vztahu k aktivitám, které se týkají energií. Se zavedením managementu hospodaření s energií jsme dostáli požadavkům mnoha zájmových skupin a rostoucím celospolečenským požadavkům na efektivní využití energií.

V našich výrobních procesech se proto nasazením energeticky úsporných technologií a neustálým dohledem a kontrolou snažíme, aby byly stanovené cíle naplňovány všemi účastníky.

Stejně tak chápeme management hospodaření s energií jako příležitost a měřítko pro neustálé zlepšování našich výkonů orientovaných na životní prostředí.

V této souvislosti jsme přesvědčeni, že potřeby ekonomie a ekologie mohou být uvedeny v soulad, například snížením spotřeby zdrojů.

Certifikát 2017-12-30

Certifikát 2020-12-29